Om S.L.A.

S.L.A. arbejder som kunstnere med at bevidstliggøre hvad byen er for dens borgere. Ved at stille spørgsmål til dens konstruktion, funktion, historie og hvordan vi bruger den.

S.L.A. er:

Andrius K. Hofmann-Lagunavicius Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling, kunstner, musiker, esoteriker. Andrius specialiserer sig i hvorledes kapitalisme, teknologi og æstetik bør tænkes sammen anskuet gennem esoteriske rammer.

Anders Anton Hornstrup Anders er teknolog, kunstner, hacker. Han arbejder i et multidisciplinært felt med at synliggøre teknologiernes indflydelse på vores liv og tankegange.