Fremtidens by kommer først når vi går i gang med at designe den: Vær med til at gøre Helsingør til en smart city

image alt text Illustration: Anders Anton Hornstrup

Som en by i den digitale tidsalder, er det vigtigt at Helsingør tænker strategisk om sin fremtid.

I en tid, hvor teknologi og digitalisering er i konstant udvikling, er det vigtigt at tænke over, hvordan vi kan anvende disse værktøjer til at skabe en bæredygtig og livskvalitetsøgende fremtid for vores byer. En vision jeg ser for fremtiden er en “smart city” - en by, hvor teknologi og data anvendes til at forbedre livskvaliteten for borgerne og øge effektiviteten i byens systemer.

Så lad os tænke over Helsingør som en “smart city” - en by, hvor teknologi bruges til at forbedre borgernes livskvalitet, øge effektiviteten i byens systemer, og skabe en bæredygtig fremtid. Det betyder at vi skal se på teknologi som et værktøj og ikke som målet i sig selv. Teknologien skal underlægge sig den menneskelige kreativitet og være til rådighed for at understøtte borgernes behov.

En af de vigtigste ingredienser i en smart city er borgerinddragelse. For at skabe en by, der lever op til sine borgeres ønsker og behov, er det vigtigt at involvere dem i processen. Borgere skal have mulighed for at give feedback og være en del af beslutningsprocessen for hvordan teknologi implementeres i byen.

Dette kan ske ved at oprette platforme, hvor borgerne kan dele deres ideer og give feedback på projekter, eller ved at oprette “civic hacking” begivenheder, hvor borgere kan samarbejde med erhvervslivet og offentlige instanser for at finde løsninger på byens udfordringer.

En anden vigtig faktor er brugen af data og teknologi. Vi skal se på hvordan teknologi kan integreres i alle aspekter af byens liv, fra transport til boliger og erhvervsliv. En smart city bør have et stærkt data- og teknologi-fundament, der gør det muligt at samle og analysere data fra forskellige kilder, såsom sensorer, sociale medier og offentlige registre. Dette giver byen mulighed for at træffe bedre beslutninger og tilpasse sig hurtigt til ændringer i byens økologi.

For at opnå en rigtig “smart city” er det vigtigt, at teknologi ikke er styrende, men i stedet underlægger sig den menneskelige kreativitet og borgernes behov.

Et eksempel på dette er brugen af Internet of Things (IoT) i offentlig transport. I stedet for at have fastlagte ruter og tidsplaner, kan busser og tog reagere på realtidsdata om trafik og passagerbehov for at give en mere effektiv og tilpasset service. Dette kan også integreres med bil- og cykel-delingstjenester for at reducere brugen af personbiler og forbedre luftkvaliteten.

En anden mulighed er at integrere IoT i byens boliger, såsom automatisering af varme, lys og sikkerhed for at øge borgernes komfort og spare energi. Derudover kan data fra disse enheder bruges til at forudsige og forebygge vedligeholdelsesbehov, hvilket kan spare omkostninger og øge lejernes tilfredshed.

I erhvervslivet kan IoT også bruges til at optimere produktionsprocesser og øge effektiviteten. For eksempel kan sensorer og automatisering bruges til at overvåge produktionslinjer og justere maskinerne for at minimere downtime og øge outputtet.

Men det er vigtigt at huske, at teknologi kun er et værktøj. Det er menneskets kreativitet og innovation, der skal drive udviklingen af en “smart city”. Vi skal tænke ud af boksen og se på hvordan vi kan kombinere teknologi med traditionelle metoder for at skabe nye og innovative løsninger.

At omdanne en by til en “smart city” kan virke som en overvældende opgave, men det er faktisk en proces, der kan opdeles i mindre dele.

Så lad os arbejde sammen for at skabe en “smart city” i Helsingør, hvor teknologi underlægger sig menneskets kreativitet og innovation.

Hvis du er interesseret i at samarbejde om at skabe en “smart city” i Helsingør, så tøv ikke med at kontakte mig på email. Sammen kan vi skabe en fremtid, hvor teknologi og menneskelig kreativitet arbejder hånd i hånd for at skabe en bæredygtig og livskraftig by.

Man kan kontakte Anders Hornstrup på : anders@supermensa.com


Første gang bragt i Helsingør Dagblag d. 16. Januar 2023
https://helsingordagblad.dk/debat/fremtidens-by-kommer-foerst-naar-vi-gaar-i-gang-med-at-designe-den-vaer-med-til-at-goere-helsingoer-til-en-smart-city