Døre der åbner indad

Fremtiden er aflyst.Vi er ude af stand til at forestille os andet end nutiden.

I 1968 skreg Jim Morrison til sin generation:

“The old get old and the young get stronger. May take a week and it may take longer. They got the guns… but we got the numbers. Gonna win, yeah… We’re takin' over… Come on!”

De gamle ældes, og de unge bliver stærkere. Jeg vil hellere herskes over af nogen under 30 end over.

Disse dumme voksne som jeg nu er en del af… Vi snakker efterhånden om ingenting, selv når verden er ved at falde sammen om sig selv. Over store måltider går snakken om forsikringer og bankforretninger, om bekymringer uden handling.

Kulturen har været imod os. Kunsten, musikken, menneskene, pengene… Måske er det kulturen, der splitter os ad, fragmenterer fællesskaber; vi er bundet midlertidigt sammen af TV-serier.

Samtidigt står vi gerne i vejen for enhver form for fremskridt, i vejen for nye ideer, ting der stikker ud, eller ikke passer ind i vores model af verden. Det er bedre at være rundere end at ridse, tænker man… Vi er formet af en kultur, der længe har været foran os, og nu får vi først for sent øjnene op for, at kulturen måske kan være imod os.

I sidste klumme talte vi om, hvordan kulturinstitutioner som Kulturværftet i Helsingør forsøger at åbne op og være et sted, hvor der er plads til alle. Det er en stor ambition, hvis man virkeligt ønsker at rumme alle borgerne i byen. Samtidigt har man sparet alle udstillinger væk på biblioteket.

Leder af Kulturværftet Søs Krogh Vikkelsøe siger i et interview med Applaus:

“På Kulturværftet bliver publikumsudviklingen understøttet af data og segmentering via personaer og Facebook, hvor der kan segmenteres hårdt med mange muligheder. Det er ikke kun hårde tal som fx antal bookinger, men også kvalitative data fra målrettede interviews og fokusgrupper.”

Man kan, som eks. Netflix, segmentere kunderne der allerede er i butikken og analysere data på dem, tilpasse et program så alle er glade, men får man ikke så samtidig en kultur, der ender i udvandet underholdning, der ikke udfordrer, provokerer - alt dét som netop også er kulturens og kunstens rolle? Det som vi ikke ønsker, men som mennesker har brug for; det der gør, at vi gror.

Kulturinstitutioner skal rumme alle slags mennesker og behov, men kulturtilbuddene skal også kunne skubbe til os og vise os, at der er mange andre måder at leve og tænke på.
Andrius K. Hofmann-Lagunavicius og Anders Anton Hornstrup

En del af indretningen af biblioteket på Kulturværftet var, ifølge en bibliotekar, lavet med hensigten at undgå at støjende unge havde lyst til at være der.

Er biblioteket et supermarked af oplevelser, kunne det måske også være et loppemarked, hvor man ikke arbejder i analyse- og segment-tænkning, men giver magten fra sig til individuelle aktører, der ikke kun leverer en vare, men er med til at skabe nye, usete tiltag og samarbejder på tværs af mennesker og interesser.

Den politisk korrekte kulturinstitution der er bange for ikke at være lydhøre nok, læser sin egen fremtid og hvad dets publikum vil, i kaffegrumset af sociale mediers data, men overgiver sig også til at stirre for længe i afgrunden og langsomt blive sindssyge af sin egen data-visdom.

“We must forge new circuits of meaning outside of the established algorithmic routes. For only then will forms of thinking and life be able to arise that restore meaning and aspiration to the individual.” - Bernard Stiegler, bankrøver og filosof

Kulturinstitutioner skal rumme alle slags mennesker og behov, men kulturtilbuddene skal også kunne skubbe til os og vise os, at der er mange andre måder at leve og tænke på. Måske skal man forestille sig rigtige mennesker, i stedet for et publikum der pænt køber billet, hænger deres frakke op og sidder pænt igennem hele forestillingen.

For at kunne opfinde fremtiden er vi nødt til at overskride nutiden og gå ud til de yderste grænser af vores fantasi og forestillinger.

Man skal turde åbne dørene til, at noget helt nyt kan finde sted.

Foran Kulturværftet står lige nu en stor rød dør, hvis man åbner den, larmer den i én retning med sit indhold. Den bedste oplevelse var at smække den i.


Første gang bragt i Helsingør Dagblag d. 5. Juni 2022
https://helsingordagblad.dk/artikel/d%C3%B8re-der-%C3%A5bner-indad