Hvad skal samle Helsingør?

Kulturværftets nye leder vil styrke talentudvikling, fællesskaber og kulturel samhørighed – forhåbentlig for ”hele” Helsingør.

Efter pandemiens nedlukninger er tiden måske klar til at forestille sig, at en anden type byer kan finde sted.

Det ville vel også være besynderligt, at en by skulle kunne vedblive at være den samme, selvom det ofte er det, man historisk gør, når man vil give sin by en identitet — som et snapshot af tiden?

En stor del af verdens befolkning har måttet sande, at verden ikke står stille. At den i bogstavelig forstand brænder, og at uendelig vækst har en pris, som især de mest udsatte er de første til at betale. Det vidnes på nuværende tidspunkt med inflationen og de stigende energipriser, der rammer familier, som i forvejen kæmper om at få en hverdag til at hænge økonomisk sammen.

Og mens vi sidder her, er der stadig Bagedysten i TV. Måske kræver en forandring af verden til det bedre, at vi ændrer noget i os selv?

Det er spændende at høre den nye leder for Kulturværftet, Søs Krogh Vikkelsøe udtale:

”Jeg glæder mig til at bruge min indsigt og erfaring i kunst og kulturproduktion til at styrke Kulturværftets profil inden for kunstnerisk talentudvikling, fællesskaber, kunst og teknologi, og i det hele taget arbejde med kulturhuset som nyt centrum for kulturel samhørighed og – med fare for at lyde lidt gammeldags – demokratisk dannelse. Jeg ønsker at styrke Kulturværftet som samskabende, producerende og præsenterende kulturhus. Med forpligtigelse overfor selvorganiserede, knopskydende lokalkulturelt iværksætteri, - og på samme tid i øjenhøjde internationalt.”

En udtalelse der rummer et hav af potentialer for facilitering og derigennem understøttelse af lokalkunstnere og initiativer i hele Helsingør.

Derfor vil vi indlede en brugerundersøgelse i de førnævnte områder (Vapnagård og Nøjsomhed red.) om spørgsmålet angående kulturhusene, ønsket om kunstnerisk udfoldelse og indsamle alle forslag borgere eller virksomheder må have.
Andrius K. Hofmann-Lagunavicius og Anders Anton Hornstrup

Idéen om Kulturhuset som nyt centrum for kulturel samhørighed og demokratisk dannelse fordrer således til et større samarbejde, og ikke mindst invitation til et mere diversitetspræget kulturliv på tværs af forskellige kulturforståelser.

Det er en vigtig demokratisk opgave at påtage sig at kanalisere ønsket om den kulturelle samhørighed på tværs af forskelle, men det er ikke nogen let opgave, kommunen vil løfte. Skal man inddrage alle i fællesskabet om kulturen, er det vel også motorcyklisterne i Bandidos, og dem der kun handler i Irma?

Kan man forbinde alle de forskellige måder at leve på, kan man måske i højere grad komme i nærheden af de miljøer, der gør storbyer interessante, hvor nye ting skabes ved at blande sig med hinanden, ved sammenstød, ved at pulsere i en evig udvikling.

Vores mål med disse klummer har været at forestille os en anden by end den nuværende, det fordrer til dels en masse ubehagelige spørgsmål, men kræver også at nogen tør svare eller handle i nye retninger.

Stiller vi skarpt på kulturen, må vi også udstille, hvordan vi forbruger og omgiver os med kultur. Måske skal kommunen ikke løfte alene?

Det er vores overbevisning at man kan maksimere den kulturelle skaberkraft og generere nye ideer, der gør os menneskeligt rigere ved at trække på kræfter og inkludere beboerne fra de kulturelle steder på Vapnagård og Nøjsomhed, og skabe mere diversitet i den kultur der skabes og er til stede i Helsingør.

Derfor vil vi indlede en brugerundersøgelse i de førnævnte områder om spørgsmålet angående kulturhusene, ønsket om kunstnerisk udfoldelse og indsamle alle forslag borgere eller virksomheder må have. Herefter vil vi formulere ansøgningerne til projekter, som har til formål at facilitere både borgernes og kommunens ønsker om større kulturel trivsel, samhørighed og demokratisk dannelse.

Vi ser frem til at arbejde aktivt med at synliggøre kommunens ansøgninger af kunstprojekter i byens yderområder, undervise og vejlede i informationskompetence, ansøgningsformulering og netværksskabelse, samt bistå i den opgave at formidle, skabe oplevelser og aktiviteter for borgere, der hvor teknologien møder kulturen, etablere fællesskaber på den digitale arena og udfolde det kreativt på tværs af byen.


Første gang bragt i Helsingør Dagblag d. 10. April 2022
https://helsingordagblad.dk/artikel/hvad-skal-samle-helsing%C3%B8r