Netværkets diskrete charme

I de sidste klummer har Andrius og jeg brugt vores klummer til at skrive om netværk. Vores udgangspunkt var de “døde steder” i byen, som ligger usete hen og har mistet deres forbindelse til resten af byen. Hvorfor så mange dele af byen taler til vores pengepung snarere end vores delagtiggørelse.

Hvem sætter rammerne, formaterne, der gør det muligt — eller umuligt — at have en dialog, at nye indgå partnerskaber.

Overgangen til at begynde at forstå hvordan de aktive dele af byen egentligt hænger sammen, var at trække i en vilkårlig snor hos nogen som er optaget af de mere aktive steder i byen. Eksempelvis netværket “Vi samler Helsingør”.

Dels fordi det er en vild titel af give sit eget netværk — et postulat om sammenhængskraft, med sine godt 90 medlemmer — og samtidigt foreslår titlen at man i netværket har intentionen om og/eller magten til rent faktisk at ændre Helsingør.

Det er interessant! Og vi er her for at stille de dumme spørgsmål som ingen andre har gjort. Eksempelvis er både Frederiksborg Amts Avis og Helsingør Dagblad også med i netværket.

Vi rejste spørgsmålet, om der ikke opstår en vis blindhed, angående hvad det er for et Helsingør, man vil samle i så lille et netværk. Det kan vel næppe være repræsentativt for hele Helsingør?

Af de 90 medlemmer tæller vi 19 fra Helsingør Byråd med Borgmesteren og kommunaldirektøren i spidsen. Herunder er der flere kommunale institutioner og et par folketingsmedlemmer.

Et års medlemskab for 1 person koster 4.950 kr. Det vil sige at borgerne bruger 95.050 kr. om året på at ca. 60 private virksomheder kan spise rejemadder med byrådet. Hvis det virkeligt er denne gruppe af mennesker, der “samler Helsingør”, begynder det mere at ligne et hemmeligt fællesskab end noget andet. Især når adgangsbilletten til netværket er, at man inviteres af nogen, der allerede er i netværket — eller man selv betaler 995 kr. for kunne komme med som gæst en enkelt aften.

Efter Andrius og jeg rejste spørgsmål om netværket, er vi selv blevet inviteret flere gange, for at vi selv kan se, at det overhovedet ikke er, hvad vi tror, det er. Men det handler netop ikke om at være i netværket, jeg er sikker på, at der er en jovial stemning ved bordene, det handler om, hvad netværket ligner på overfladen.

Det ligner helt nøgternt en mindre gruppe af lobbyister, der mødes regelmæssigt med hele byrådet. Der er ikke nogen politikere, der reelt bestikkes, fordi det er borgerne, der betaler for deres måltid.

Hvad er magt? De samme mennesker der har adgang til politikere eller “særlige venskaber”, vil ofte bedyre at de ikke har nogen særlig indflydelse eller benytter sig af den. Måske har man snarere mistet følingen med, hvad det vil sige at være magtesløs.

I bogen “Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet” har sociologerne Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen kortlagt mere end tusind bestyrelser, fonde, udvalg, vl-grupper og andre steder, hvor magtfulde mennesker mødes.

De 423 udvalgte er folk “som kender hinanden på kryds og tværs og ved fælles hjælp sætter kursen for alle os andre”. Lyder det bekendt?

Hvordan optegner man sammenhængskraften i Helsingør? Hvad er magt, og hvordan opererer magten? Er den bundet sammen af enkelte magtfulde individer og virksomheder, eller er det en helt umulig opgave, de har sat sig for at løse i netværket?

I “Vi samler Helsingør” har de efter sigende prøvet at involvere helt almindelige borgere, men fandt at der ikke var nogen der rigtigt gad at være med. Det virker som om 5g-netværket har mere interesse.

Er politikerne blevet døve for borgerne, eller råber borgerne ikke længere så højt?

Måske er holdningen, at det er fuldstændigt ligegyldigt, hvem man stemmer på til næste kommunalvalg, hvis de valgte alligevel ender i de samme netværk, hvor politikerne er mere åbne for at lytte til en.

Måske skal man søge indflydelse over ens by et helt andet sted?


Første gang bragt i Helsingør Dagblag d. 27. Okt 2021 https://helsingordagblad.dk/artikel/klumme-2021-10-26